Sunday, January 31, 2010

महंगाई मार गयी ...

तसे हे गाणे १९७४ सालचे असले तरीही आजपर्यंत या गाण्याने आपले स्वत्व जपले आहे.


No comments: